Verantwoordelijke van de entiteit onderhoud en technische projecten

 

Afbeelding

De specifieke veiligheidseisen, de fluctuerende behoefte aan kantoorruimte, de comforteisen en de eisen m.b.t. het beheer van de energie- en milieu-impact betekenen dat het bestaande gebouwenpark voortdurend moet onderhouden, aangepast en gemoderniseerd worden.

De toename van het telewerken, de veranderende verwachtingen van de gebruikers en de digitalisering van de Facility Management-wereld betekenen dat nieuwe concepten en technologieën moeten worden geïntegreerd.
Rekening houdende met al deze aspecten, is de strategie van het departement Facility Management er ook op gericht om bijna alle onderhoudsactiviteiten uit te besteden.  Deze evolutie zal op tal van gebieden een sterke impact hebben op de teams die verantwoordelijk zijn voor het gebouwenpark, zowel op het vlak van competenties als op het aantal personen.

Om gelijke tred te houden met deze veranderingen en op lange termijn een optimale gebruikerservaring te bieden, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega om leiding te geven aan de afdeling technische installaties van de dienst Uitrusting en technieken, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van installaties en het beheer van technische projecten (en deel uitmaakt van het departement Facility Management).

Wat mag je verwachten?

 • Een aantrekkelijk loon!
 • Groepsverzekering
 • Een uitgebreide hospitalisatieverzekering.
 • iPhone met abonnement.
 • Een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een echte carrière: de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij.
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt.
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer.
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis; een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Het takenpakket:

 • Je coördineert, organiseert, verbetert en stuurt de activiteiten van de afdeling (o.a. opstellen en beheren van onderhoudscontracten, optimaliseren van de Total Cost of Ownership, uitvoeren van projecten) aan, en neemt hiervoor de eindverantwoordelijkheid op
 • Je stelt, op basis van de strategische doelstellingen van het departement, de doelstellingen en actieplannen voor de afdeling vast en zorgt voor de opvolging en de evaluatie ervan
 • Je staat in voor de optimale werking van en efficiënte samenwerking binnen een multidisciplinair team (ongeveer 50 personen met diverse opleidingen)
 • Je stuurt de medewerkers aan en begeleidt hen (coachen, delegeren, inspireren, evalueren, vaardigheden ontwikkelen, …)
 • Je bepaalt de budgetten van de door de afdeling beheerde activiteiten en zorgt voor de naleving ervan
 • Je neemt concrete initiatieven zodat alle elementen onder beheer (gebouwfunctionaliteiten, klantendiensten, processen, managementtools, …) evolueren en zo in overeenstemming zijn met de huidige praktijken, vereisten en objectieven van het departement. Je bevordert op die manier de innovatie
 • Je ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een passend risicobeheer (safety, security, projecten, exploitatie, wetgeving) van de afdeling
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor complexe vragen en/of problemen en formuleert – in samenwerking met diverse partijen - voorstellen om verantwoordelijken en directie te adviseren over onderwerpen die verband houden met het werkterrein van de afdeling
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in het vakgebied, anticipeert op markt- en organisatieveranderingen en draagt deze expertise ook over aan collega’s.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur in een vakgebied gerelateerd aan bouwtechnieken of gebouwonderhoud
 • Je hebt een aantoonbare beroepservaring (bij voorkeur 5 tot 10 jaar) in volgende domeinen :
  • teammanagement
  • onderhoudsbeheer en outsourcing
  • projectbeheer
  • Change Management
  • Openbare aanbestedingsprocedures (regelgeving, opstellen en toekennen van contracten, contractbeheer)
  • Risk Management
  • Asset Management
  • LEAN Management
 • Je beschikt over de nodige communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, zowel met interne klanten (top management, vakbonden, personeel, …) als met externe bedrijven, consultants, studiebureaus of autoriteiten die verband houden met het vakgebied
 • Je durft (verantwoordelijkheid voor) beslissingen te nemen in onzekere omstandigheden en je kan hierover duidelijk communiceren
 • Je hebt gevoel voor en stimuleert klantgerichtheid, innovatie, initiatief en autonomie, teamgeest, veerkracht, pragmatisme en besluitvorming
 • Extra troeven zijn :
  • Je hebt kennis van IT-tools voor facility managment (gecentraliseerd technisch beheer, Smart Buildings, Digital Twins, Room Booking, CAFM, BIM, Digital Signage, …)
  • Je hebt een diploma preventieadviseur
  • Je hebt ervaring in Quality Management (ISO, …)
  • Je hebt een goede kennis van het Frans (niveau B2) (of bent bereid dit snel te verwerven) en je hebt een praktische kennis van het Engels (niveau A2).

De vacature staat open voor iedereen, wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,...

Solliciteer Direct