Privacybeleid

 Privacybeleid 

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de privacybeleidgenerator . 

Interpretatie en definities 

Interpretatie 

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen. 

definities 

Voor de doeleinden van dit privacybeleid: 

 • Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service. 
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar YES select, groeneweg 17. 
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast het vele gebruik ervan. 
 • • Land verwijst naar: België 
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet. 
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 
 • Dienst verwijst naar de Website. 
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om services met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt. 
 • Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke website van een sociaal netwerk waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken. 
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). 
 • Website verwijst naar www.yesselect.be, toegankelijk via https://www.yesselect.be/ 
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing. 

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken 

Soorten verzamelde gegevens 

Persoonlijke gegevens 

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: 

 • • E-mailadres 
 • • Voornaam en achternaam 
 • • Telefoonnummer 
 • • Adres, staat, provincie, postcode, plaats 
 • • Gebruiksgegevens 

Gebruiksgegevens 

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst. 

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van 

onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens. 

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens. 

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat. 

Informatie van externe socialemediadiensten 

Het bedrijf stelt u in staat om een account aan te maken en in te loggen om de service te gebruiken via de volgende externe socialemediaservices: 

 • • Google 
 • • Facebook 
 • • Twitter 

Als u besluit om u te registreren via of ons op een andere manier toegang verleent tot een externe socialemediaservice, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw externe socialemediaservice, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of Uw lijst met contactpersonen die aan dat account is gekoppeld. 

U hebt mogelijk ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het bedrijf te delen via het account van uw externe socialemediaservice. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid. 

Trackingtechnologieën en cookies 

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte 

trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen zijn: 

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken. 
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze Service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze Service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_ 
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit). 

Cookies kunnen “permanente” of “sessie” cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn cookies? . 

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden: 

 • • Noodzakelijke/essentiële cookies 

Type: Sessiecookies 

Beheerd door: Ons 

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te leveren die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt 

gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te leveren. 

 • • Cookiebeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies 

Type: permanente cookies 

Beheerd door: Ons 

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd. 

 • • Functionele cookies 

Type: permanente cookies 

Beheerd door: Ons 

Doel: Deze cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens wanneer u de website gebruikt opnieuw moet invoeren. 

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid. 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens 

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden , inclusief om het gebruik van onze Service te controleren. 
 • Om uw account te beheren : om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn. 
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de dienst. 
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan. 
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij 
 • aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen. 
 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren. 
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa. 
 • Voor andere doeleinden : we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties: 

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen. 
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. 
 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gezamenlijke controle van ons staan. 
 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden. 
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden 
 • bekeken en openbaar buiten worden verspreid. Als u interactie heeft met andere gebruikers of u registreert via een externe socialemediaservice, kunnen uw contacten op de externe socialemediaservice uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken. 
 • Met uw toestemming : we kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden bekendmaken. 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens 

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen. 

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of als We wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren. 

Overdracht van uw persoonlijke gegevens 

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfskantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. 

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht. 

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie. 

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens 

Zakelijke transacties 

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid. 

Politie 

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie). 

Andere wettelijke vereisten 

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: 

 • • Voldoen aan een wettelijke verplichting 
 • • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf 
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken 
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek 
 • • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. 

Privacy van kinderen 

Onze Service richt zich tot niemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, Neem contact op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen. 

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken. 

Links naar andere websites 

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. 

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. 

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. 

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. 

Neem contact op 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

 • Per e-mail: yenthel@yesselect.be 

Privacybeleid voor www.yesselect.be 

Cookies

Beheer hier je cookievoorkeuren

Info & aanpassen van je cookies

Beheer hier je cookiegeschiedenis

DatumVersieToestemmingen