Als student of werkzoekende bent u de term “STEM” vast al wel eens tegenkomen in overzichten en vacatures. Het is een relatief nieuw onderdeel van het Belgische scholensysteem, maar wel een onderdeel dat de laatste jaren sterk aan populariteit en relevantie heeft gewonnen. Maar wat wordt er precies met STEM bedoeld, en hoe kan het van waarde zijn voor u en uw carrièreplanning? Op deze vragen gaan we in dit stuk wat dieper in.

STEM opleiding technische jobs

Wat is STEM?

Laten we beginnen bij het begin, want STEM is eigenlijk een vrij algemene benaming voor een brede waaier aan studierichtingen en vacatures. De term STEM is een afkorting van de Engelse woorden Science, Technology, Engineering en Mathematics, oftewel Wetenschap, Technologie, Ingenieurswetenschappen en Wiskunde in het Nederlands. Het betreft dus in feite een verzamelnaam voor vrijwel alle technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen van uiteenlopende niveaus.

De link tussen de opkomst van dergelijke STEM-opleidingen is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in onze moderne maatschappij. De snelle digitalisering van onze samenleving gedurende de voorbije twintig jaar resulteert in een constant groeiende vraag naar mensen met een technisch en/of wetenschappelijk profiel. In andere woorden, een STEM-profiel, dus. Dit is ook waar wij bij YES select ons vooral op focussen.

Afgestudeerd als STEM-profiel

Ondanks het feit dat er steeds meer vraag is vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector naar STEM-profielen, lijken de STEM-opleidingen deze trend nog niet echt te volgen. De afgelopen jaren lag het aantal uitgereikte diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie in Vlaanderen op slechts 19%, terwijl de vraag naar STEM-profielen juist jaarlijks groeit. Ter illustratie: in juni 2021 stonden er maar liefst 34,000 open vacatures bij de VDAB, waarvan het overgrote deel STEM-vacatures betrof.

Dat wijst dus op een veelheid aan kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die een STEM-opleiding volgen. Dit kan tegelijkertijd echter ook een overweldigend effect hebben op mensen, zeker wanneer het gaat om recent-afgestudeerden. Om de overgang van STEM-opleiding naar STEM-job duidelijker en soepeler te maken, wordt er in Vlaanderen aan verschillende initiatieven gewerkt, waaronder de onlangs door de Vlaamse regering goedgekeurde STEM-agenda 2030 en de planning voor een gespecialiseerd STEM-centrum.

Ook bij YES select dragen we graag ons steentje bij. Met vragen over STEM-opleidingen en voor hulp bij het vinden van de perfecte plek voor uw STEM-profiel kan u dus altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.